เช็คอินออนไลน์ข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและยอมรับจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใน [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA หน้านี้จะเปิดในอีกหน้าต่าง ในกรณีของเว็บไซต์ภายนอก ไซต์อาจจะเป็นไปหรือไม่อาจเป็นไปตามแนวทางความสามารถในการเข้าถึง] ก่อนดำเนินการต่อ
 • หากเที่ยวบินเดียวที่มีสิทธิ์เช็คอินออนไลน์คือเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นคุณจะย้ายไปที่หน้าจอเช็คอินออนไลน์สำหรับเเช็คอินออนไลน์ที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น (อังกฤษ)
 • เที่ยวบินร่วมที่ออกจากหรือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้
 • พร้อมให้บริการตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA หรือตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยANA Groupไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นในวันเดียวกัน ทั้งสองเที่ยวบินสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ช.ม. ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านยังสามารถใช้การเช็คอินออนไลน์ เมื่อมีการเชื่อมต่อไปเส้นทางที่ดำเนินการโดยสายการบินที่การเช็คอินเป็นที่ยอมรับ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการเช็คอินให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากช่วงเวลาการเช็คอินหรือข้อกำหนดอื่นๆ
 • ผู้โดยสารที่จองตั๋วรางวัลเที่ยวบิน
  หากเป็นการจองสำหรับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น และไม่รวมถึงสมาชิกบัตรที่ใช้บัตรในการแลกรางวัล ให้ค้นหาการจองด้วยหมายเลขการจอง หรือหมายเลข e-Ticket
 • ผู้โดยสารที่จองโดยตัวแทนท่องเที่ยว
  หมายเลขการจองอาจต่างจากหมายเลขการจองของ ANA หากต้องการค้นหาการจองโดยใช้หมายเลขและชื่อ โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านได้ทำการจองเที่ยวบิน
 • สำหรับคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์ ให้คลิก ที่นี่หน้านี้จะเปิดในอีกหน้าต่าง ในกรณีของเว็บไซต์ภายนอก ไซต์อาจจะเป็นไปหรือไม่อาจเป็นไปตามแนวทางความสามารถในการเข้าถึง

กำลังดำเนินการ…โปรดรอสักครู่