เช็คอินออนไลน์ข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและยอมรับจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใน [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA หน้านี้จะเปิดในอีกหน้าต่าง ในกรณีของไซต์ข้างนอกอาจจะเป็นไปหรือไม่อาจเป็นไปตามแนวทางการเข้าถึง] ก่อนดำเนินการต่อ
 • เที่ยวบินร่วมที่ออกจากหรือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้
 • ทำรายการได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยANA Groupไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นในวันเดียวกัน ทั้งสองเที่ยวบินสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ช.ม. ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านยังสามารถใช้การเช็คอินออนไลน์ เมื่อมีการเชื่อมต่อไปเส้นทางที่ดำเนินการโดยสายการบินที่การเช็คอินเป็นที่ยอมรับ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการเช็คอินให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากช่วงเวลาการเช็คอินหรือข้อกำหนดอื่นๆ
 • ผู้โดยสารที่จองตั๋วรางวัลเที่ยวบิน
  หากเป็นการจองสำหรับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น และไม่รวมถึงสมาชิกบัตรที่ใช้บัตรในการแลกรางวัล ให้ค้นหาการจองด้วยหมายเลขการจอง หรือหมายเลข e-Ticket
 • ผู้โดยสารที่จองโดยตัวแทนท่องเที่ยว
  หมายเลขการจองอาจต่างจากหมายเลขการจองของ ANA หากต้องการค้นหาการจองโดยใช้หมายเลขและชื่อ โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านได้ทำการจองเที่ยวบิน
 • สำหรับคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์ ให้คลิก ที่นี่หน้านี้จะเปิดในอีกหน้าต่าง ในกรณีของไซต์ข้างนอกอาจจะเป็นไปหรือไม่อาจเป็นไปตามแนวทางการเข้าถึง
 • ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2014 เราขอให้ลูกค้าใช้รหัสผ่านเว็บสำหรับการล็อกอินเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
  หากท่านยังไม่ได้รับรหัสผ่านเว็บของท่าน โปรดดำเนินการ ที่นี่หน้านี้จะเปิดในอีกหน้าต่าง ในกรณีของไซต์ข้างนอกอาจจะเป็นไปหรือไม่อาจเป็นไปตามแนวทางการเข้าถึง

กำลังดำเนินการ…